Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: info@profiterm.com
Tisk

Základné technické parametre


Základné technické parametre

Po kliknutí sa obrázok zväčší
Schéma potrubnej pošty


Ukážka SW vybavenia vizualizačného pracoviska potrubnej pošty Sumetzberger

Po kliknutí sa obrázok zväčší
Software potrubnej pošty